Ο βουλευτής εκλέγεται για να προσφέρει

Μια από τις  κοινοβουλευτικές μάχες που είχα δώσει στο παρελθόν και ειδικότερα και ως μέλος της…

Προκήρυξη ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αστικής Κινητικότητας»

O Δήμος Σερρών προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αστικής Κινητικότητας» με προεκτιμώμενη αμοιβή…

Πρόσκληση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010…

Οι ομιλίες του υπουργού ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας κ. Κώστα Σκρεκα, και των υφυπουργών Γεράσιμου Γιακουμάτου και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη Γ.Σ. τηςΚ.Ε.Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , ΚΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ…