Συνεδριάζει στις 24-7-13 το Δ Σ Σερρών με θέματα

logo_serresΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου, θα γίνει στις 24 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1:    Συζήτηση – ενημέρωση με θέμα την ¨Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων¨. 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών     

 

 ΘΕΜΑ   2:    Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του Φεστιβάλ Αμφίπολης.           

Εισηγήτρια: Η εντεταλμένη δημ. σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σ.

 

ΘΕΜΑ   3:    Ενημέρωση και απόφαση για τον εκκαθαριστή της Κ.Ε.Π.Σ.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών      

 

ΘΕΜΑ   4:    Αποδοχή από το Δήμο Σερρών ποσού 281.000,00 € λόγω ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.

Εισηγητές: Η Πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κ. Αρναούτογλου Φ. και ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.                                    

 

 ΘΕΜΑ   5:    Έγκριση αναμόρφωσης οικονομικής στοχοθεσίας 2013 Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.      

 

ΘΕΜΑ   6:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.      

 

ΘΕΜΑ   7:    Αναστολή παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, κλπ) στο υπό κατασκευή πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Κ. Καραμανλή.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.      

 

ΘΕΜΑ   8:    Ενημέρωση σχετικά με αίτημα δημοτών, κατοίκων της οδού Δελαπόρτα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.        

 

ΘΕΜΑ   9:    Έγκριση μείωσης μισθώματος εδαφικής έκτασης αγροκτήματος Ορεινής της ¨ΣΟΥΖΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.¨.     

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.      

 

ΘΕΜΑ   10:  Έγκριση παράτασης της με αρ. 528/2012 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Ν. Ζίχνης για την υποστήριξή του με τις ειδικότητες γεωλόγου και μηχανολόγου μηχανικού του Δήμου μας¨.      

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.      

 

ΘΕΜΑ   11:   Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κυνοκομείου του Δήμου.            

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.        

 

ΘΕΜΑ   12:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2013-2014.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.  

 

 ΘΕΜΑ   13:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας δέκα (10) σάκων ασβέστη για τις ανάγκες της Δ.Κ. Μητρουσίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   14:  Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης των πράξεων α) ¨Αποπεράτωση – ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του κλειστού Γυμναστηρίου στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Σερρών¨ και β) ¨Αποπεράτωση και ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας του Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.16 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.        

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ   15:  Τροποποίηση της με αριθμό 422/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013 και τροποποίηση της 71/2012 μελέτης του υποέργου της πράξης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ   16:  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για:

α) την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις (αναμορφώσεις 1 και 54/2013)   και

β) την ενίσχυση διάφορων κωδικών.     

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

 

 ΘΕΜΑ   17:  Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 553 και 555 της Π.Ε. της πόλης Σερρών ¨Άνω Καμενίκια – Ιμαρέτ¨.

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.        

 

 ΘΕΜΑ   18:  Παραχώρηση διαμορφωτήρα (γκρέϊντερ) στο Τ.Ο.Ε.Β. Προβατά.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.            

 

ΘΕΜΑ   19:  Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: ¨Ειδική Στατική Μελέτη 3 τριδύμων οχετών στο χείμαρρο Καμενικίων¨ και έγκριση πινακίου αμοιβής.   

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.           

 

ΘΕΜΑ   20:  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: ¨Επισκευή μνημείου κεντρικής πλατείας Κ. Καμήλας¨.    

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ   21:  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών¨.                         

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

 

ΘΕΜΑ   22:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου Σερρών κατά το μήνα Ιούλιο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.