Πρόσκληση κατεπείγουσας ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 3-4-2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 3-04-2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν το θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού της παροχής υπηρεσίας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Της ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ου και 3ου Πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών έτους 2014».

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έλεγχος δικαιολογητικών ανάδειξης αναδόχου της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ.

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.

& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.