Προμήθεια καυσίμων για τον Δήμο Σερρών

dimarxeio_serrwn_aftodioikisi.gr_Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών της Δ/νσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2014, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 499.282,11€ χωρίς Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 6 μηνών (6) από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες, εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη των νομικών προσώπων για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-5-2014 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην Κ. Καραμανλή 1 (αίθουσα συνεδριάσεων) με ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών την 10:00 π.μ.

pdf Διακήρυξη διαγωνισμού 

pdf Μελέτη 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.