Ως 13 Νοέμβρη οι συμβάσεις για τη νιτρορύπανση στις Σέρρες

agrotes_13noemvriou

Από την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου έχει αποσταλεί στη ΔΑΟΚ Σερρών η Υ.Α. με αριθ. 2066/130705/25-10-2013 που αφορά στην ένταξη επιτυχόντων και απόρριψη παραγωγών, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013.

Αυτό ανακοινώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όσον αφορά τις συμβάσεις της Δράσης 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών του Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ 2007-2013».

 Επιπλέον, επισημαίνονται προς τους ενδιαφερόμενους τα εξής:

1. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από σήμερα (μέχρι τη 13-11-2013) στα γραφεία του φορέα υλοποίησης δηλαδή στη ΔΑΟΚ Σερρών.

2. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει είτε αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο με υπόδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από εξουσιοδοτημένο φορέα (αστυνομία, ΚΕΠ κλπ).

3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Σερρών, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Τέρμα Ομονοίας – Σέρρες, γραφείο 3, τηλ. 2321355247 και -211 κ. Σαράτση Π., Αγατσιώτη Αθ.

Πηγή : agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.