Εργασία στις Σέρρες: 11 προσλήψεις Υδρονομέων στο δήμο Νέας Ζίχνης

Ο Δήμος Ν. Ζίχνης, σύμφωνα με την αριθμ. 16/2014 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, πρόκειται να προσλάβει υδρονομικά όργανα για τα αρδευτικά δίκτυα που λειτουργούν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, για την αρδευτική περίοδο του έτους 2014: 

Η πρόσληψη των 11 υδρονομέων για τις ανάγκες του Δήμου θα γίνουν ως εξής:

1. Για την Νέα Ζίχνη ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες

2. Για τον Άγιο Χριστόφορο ένας (1) υδρονομέας για τρεις (3) μήνες

3. Για την Αγριανή ένας (1) υδρονομέας για δύο (2) μήνες

4. Για την Αναστασιά ένας (1) υδρονομέας για δύο (2) μήνες

5. Για τον Γάζωρο ένας (1) υδρονομέας για τέσσερις (4) μήνες

6. Για το Θολό (1) ένας υδρονομέας για τέσσερις (4) μήνες

7. Για την Νέα Πέτρα (1) ένας υδρονομέας για τρεις (3) μήνες

8. Για την Μυρρίνη (1) ένας υδρονομέας για τρεις (3) μήνες

9. Για το Μύρκινο (1) ένας υδρονομέας για τρεις (3) μήνες

10 Για το Σφελινό (1) ένας υδρονομέας για δύο (2) μήνες

11. Για το Λευκοθέα (1) ένας υδρονομέας για τρεις (3) μήνες 

Τα προσόντα που απαιτούνται για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας είναι:

Α) Να κατέχει την Ελληνική Ιθαγένεια.

Β) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 65ο έτος.

Γ) Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δ) Να μην έχει καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς του για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου , εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή &

Ε) Να είναι κάτοχος μεταφορικού μέσου.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στο Δημαρχείο, μέχρι και την 28η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραίτητα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώσει ότι συντρέχουν τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για τον διορισμό του ως υδρονομικού οργάνου. Για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στο τηλέφωνο 2324350603 και 2324350602 καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 μέχρι 14:30.-

 

 

Πηγή: mikresagelies.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.