Εκπτώσεις και εδώ

ekptwseis

Ποιοι ωφελούνται από τις εκπτώσεις με τον Ν.4178/13

Με τον Ν. 4178/13 προστίθενται και άλλες κοινωνικές ομάδες που ωφελούνται με σημαντικές μειώσεις των προστίμων, για την ρύθμιση των αυθαιρέτων. Πιο συγκεκριμένα:

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες προβλέπεται καταβολή του 15% του προστίμου.

Για την κύρια κατοικία παλιννοστούντων ομογενών και Ελλήνων πολιτών μουσουλμάνων της Θράκης, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, προβλέπεται καταβολή του 20% του προστίμου

Για την κύρια κατοικία τέκνων παλιννοστούντων ομογενών που έχει αποκτηθεί δυνάμει γονικής παροχής προβλέπεται μείωση του προστίμου 50%

Για την κύρια κατοικία πολυτέκνων προβλέπεται καταβολή του 20% του προστίμου

Για την δευτερεύουσα κατοικία πολυτέκνων έως 80 τ.μ προβλέπεται μείωση του προστίμου 50%

Για την κύρια κατοικία τριτέκνων με ατομικό εισόδημα έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα (40.000) ευρώ προβλέπεται καταβολή του 30% του προστίμου.

Για την κύρια κατοικία ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18000) ευρώ και έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24000) ευρώ οικογενειακό εισόδημα προβλέπεται καταβολή του 20% του προστίμου.

Για την κύρια κατοικία των μακροχρόνια ανέργων, προβλέπεται καταβολή του 70% του προστίμου

Επιμέλεια : Δάρατζης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.