Διεθνές Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το Επιμελητήριο Σερρών ενημερώνει τα μέλη τουHeader-2-Web_F32755 πως το Εθνικό Επιμελητηρίακό Δικτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, οργανώνει Διεθνή Συνδιάσκεψη, στην Αθήνα, και απευθύνεται στις γυναίκες επικεφαλής Φορέων, ζητώντας τους να καταθέσουν τις δράσεις που υλοποίησαν, τις αποφάσεις που πήραν και τις εμπειρίες που βίωσαν προκειμένου να αναδείξουν καλές πρακτικές στον τομέα της επιχειρηματικότητας της γυναίκας.

 

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.

Περισσότερες πληφορίες στο: www.eedege-congress.eu

2 thoughts on “Διεθνές Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

 1. Ισχυρό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα στήριξης της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας9/4/2013

  Ισχυρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας προκύπτει από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι τις 8 Απριλίου, οπότε έληξε η προθεσμία υποβολής.

  Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 6.954 προτάσεις ύψους 217.392.249 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της δράσης ήταν 40 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, ο προϋπολογισμός υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερες από πέντε φορές.

  Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων και απειλούμενων από ανεργία γυναικών.

  Οι προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δηλαδή, έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

  Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε πίνακα με τα στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά γεωγραφική περιφέρεια για τις υποδράσεις 1 και 2.

 2. Καλησπέρα και συγνώμη για την καθυστέρηση. Αυτό που μόλις στείλατε θέλετε να το ανεβάσουμε στην σελίδα μας δημόσια;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.