Αιτήσεις έως τις 02/08/2013 για τους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς

pedikos_stahtmosΑιτήσεις έως τις 02/08/2013 για το Πρόγραμμα
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
από Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς
Αφορά και τις αυτοπασχολούμενες μητέρες, δηλαδή επαγγελματίες – επιχειρηματίες

   Ενημερώνουμε τα μέλη μας και ειδικά τις γυναίκες επαγγελματίες -επιχειρηματίες ότι θα ξεκινήσει από τις 25 Ιουλίου 2013 και λήγει στις 02/08/2012 η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που αφορά τη δωρεάν παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας και Φιλοξενίας από  Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.).
    Το Πρόγραμμα αφορά τις Γυναίκες, που είναι
–    μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
–    μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία,
και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας (Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς), για το σχολικό έτος 2013-2014,  ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
    Μεταξύ των μητέρων που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης,  είναι και οι αυτοπασχολούμενες, δηλαδή οι γυναίκες επαγγελματίες – επιχειρηματίες, και οι αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα.
Συγκεκριμένα: Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α)   να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β)  να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
γ)  να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δ)  να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού).

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από της 25-07-2013 έως τις 02-08-2013. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζεται ημέρα Παρασκευή 02-08-2012 και ώρα 13:30μ.μ.
Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει η αίτηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Αιτήσεις ή και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 2-08-2012 δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η «Αίτηση συμμετοχής- Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ( courier) σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος- 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.  2310 544714, 2310544731

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενες μητέρες τόσο από τους ιδιωτικούς Βρεφικούς-Βρεφονηπιακούς–Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), όσο και από όλους τους Παιδικούς

Σταθμούς του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών και τη διεύθυνση των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών (τηλ: 2321022487).

Πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.