Τρόπος ζωής το κάπνισμα για τους έλληνες μαθητές…

Τρόπος ζωής φαίνεται ότι έχει καταστεί η εξαιρετικά επιβλαβής έξη του καπνίσματος για τη “μαθητιώσα νεολαία”, καθώς, σύμφωνα με έρευνα των υπουργείων Παιδείας και Υγείας, τα ποσοστά των Ελλήνων μαθητών που καπνίζουν είναι ανησυχητικά υψηλά…

Μάλιστα, το 15% των μαθητών δοκίμασαν τσιγάρο για πρώτη φορά, στο δημοτικό, σε ηλικία 8 έως 10 ετών…

Καπνιστές δήλωσαν το 10,7% του μαθητικού πληθυσμού στη Δευτέρα και την τρίτη γυμνασίου, δηλαδή περίπου 22.000 μαθητές. 

Σύμφωνα με την ερευνά, τα αγόρια είναι περισσότερο επιρρεπή στο κάπνισμα σε σχέση με τα κορίτσια.

Για το 71% των εφήβων που έχουν δοκιμάσει το κάπνισμα, καπνίζουν και οι γονείς τους, είτε ο ένας, είτε και οι δύο, ποσοστό που αυξάνεται στο 74,5% στην περίπτωση των μαθητών καπνιστών.

Επίσης, ανησυχητικό θεωρείται το εύρημα, σύμφωνα με το οποίο στα έξι από τα 10 σπίτια όλων των μαθητών (61,5%)- καπνιστών και μη- καπνίζουν, είτε ο ένας, είτε και οι δύο γονείς. Για το 71% των εφήβων που έχουν δοκιμάσει το κάπνισμα, καπνίζουν και οι γονείς τους, είτε ο ένας, είτε και οι δύο, ποσοστό που αυξάνεται στο 74,5% στην περίπτωση των μαθητών καπνιστών.

Αντίθετα, για τους έφηβους που ποτέ δεν έχουν δοκιμάσει να καπνίσουν, οι γονείς τους δεν καπνίζουν σε ποσοστό 41,8%. Εδώ επαληθεύεται η σημαντική επιρροή των γονιών που καπνίζουν στη διαμόρφωση των καπνιστικών στάσεων και συνηθειών των εφήβων.

Στην έρευνα συμμετείχαν 28.088 μαθητές από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι και απάντησαν- εθελοντικά και ανώνυμα- σχετικά με την εμπειρία και τις συνήθειές τους, τη συμπεριφορά τους, τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους για το κάπνισμα. 

 

 

 

 

Πηγή: skai.gr