Διήμερη σχολή γονέων από την Unesco Σερρών

Ο Όμιλος Unesco Σερρών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών καιστο πλαίσιο των δράσεων…