Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ

Θέμα : «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ». Ο Δήμος Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του…