Ενισχύονται τα δικαιώματα του καταναλωτή

Σε εφαρμογή η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία των πολιτών. Ενισχύεται το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στον καταναλωτή…