Δημόσιος προφορικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης κυλικείου Α ΚΑΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη: 1.Την…

Η επιτροπή του ΚΑΠΗ Σιδηροκάστρου θα αποφασίσει για την τοποθέτηση διαχειριστή, με απόφαση του δημάρχου

Το θέμα του διαχειριστή στο ΚΑΠΗ  Σιδηροκάστρου συζητήθηκε στην συνάντηση των προέδρων των Δημοτικών Επιχειρήσεων, χθες…