Βαδίζοντας στην Μεγάλη Εβδομάδα…

του Aρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Την Μεγάλη Εβδομάδα την είπαν μεγάλη γιατί μεγάλα είναι τα γεγονότα που…