Αμερικανοί και Σέρβοι ήθελαν να κλείσουν το εργοστάσιο ζαχάρεως στις Σέρρες

Σε μερική μετοχοποίηση των χρεών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ), αναμένεται να προχωρήσει στο επόμενο χρονικό…