Από έναν άλλον κόσμο

Το ιστορικό του Curiosity. Το Curiosity προσεδαφίστηκε στον Κρατήρα Γκέιλ του Άρη τον Αύγουστο του 2012…