Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Η Επιχειρηματικότητα της γυναίκας σήμερα δεδομένα και προοπτικές»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» – Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί -Χρηματοδοτικά εργαλεία…