Μέσα στα αποτελέσματα η ΝΕΚΤΑΡ για τις Βιομηχανίες Αναψυκτικών 2012

 Αντιμέτωπη με ασθενική ζήτηση, για ακόμη μία χρονιά, βρίσκεται το 2013 η ελληνική βιομηχανία αναψυκτικών, χυμών…