Μπράβο στα Super Market Κάντζα στις Σέρρες

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπίστωσα σήμερα ότι τα Super Market Κάντζα στις Σέρρες θα …παραμείνουν κλειστά κατά…