Πρόσκληση ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

αρχείο λήψηςΈχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη  26-11-2014 και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν το θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση & επισκευή αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Μητρουσίου έτους 2015” προϋπολογισμού 30.000,00 €

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση & επισκευή αγροτικής οδοποιίας των Δ.Ε. Σερρών και Δ.Ε. Λευκώνα έτους 2015” προϋπολογισμού 30.000,00 €

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση & επισκευή αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2015” προϋπολογισμού 30.000,00 €

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής”

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση φραγμάτων Τ.Κ. Άνω Βροντούς”

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Καθαρισμός – Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Άνω Βροντού”

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Άρση επικινδυνότητας πρανούς στην οδό Λαμψάκου”

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύου φωτεινής σηματοδότησης εκτός προγραμματικής συντήρησης περιόδου 2014”

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης για το έργο “Διαμόρφωση πλατείας Μονοκκλησιάς” με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων στην Νομική Υπηρεσία.

ΘΕΜΑ  11ο: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο της Δ.Κ. Λευκώνα».

ΘΕΜΑ  12ο Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 13οΈγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών του Δήμου Σερρών, έτους 2014.

ΘΕΜΑ  14ο Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πλαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια) για τις ανάγκες του Τμήματος Κυκλοφοριακού σχεδιασμού και συγκοινωνίας Δήμου Σερρών έτους 2014.

ΘΕΜΑ  15οΈγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για επισκευή μηχανήματος έργου.  

ΘΕΜΑ  16οΈγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του σταθερού αεροσυμπιεστή (κομφλέρ) του συνεργείου επισκευής οχημάτων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ  17οΈγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών μπάρας, φωτοκύτταρων με εγκατάστασής των.

ΘΕΜΑ  18οΈγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του καλαθοφόρου οχήματος του Δήμου με αριθμό πινακίδας ΜΕ 88215.

ΘΕΜΑ  19οΈγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Σερρών και Λευκώνα»

ΘΕΜΑ 20οΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παρακολούθηση ιδιωτικού σεμιναρίου εκπαίδευσης υπαλλήλου του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ  21οΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιμόρφωση προσωπικού Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ  22οΑνάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική Μελέτη για το έργο Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών» και διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ  23οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και θα εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών για την εκδίκαση της αγωγής του κ Μηξιούδη Γεωργίου κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 24ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και θα εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών για την εκδίκαση της αγωγής των Βασιλείου Μπεντιούλη και Κυριάκου Μπεντιούλη κατά του κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ βάσει του Ν.4257/2014

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ βάσει του Ν.4257/2014

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ βάσει του Ν.4257/2014

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ βάσει του Ν.4257/2014

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ βάσει του Ν.4257/2014

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ βάσει του Ν.4257/2014

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ βάσει του Ν.4257/2014

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.