Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίας Δ.Σ. στις 8/5/2014

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 10474/13-3-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε κατεπείγουσα – ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 8 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, λόγω των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Μαΐου 2014, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.

(Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. )

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.