Πρόσκληση κατεπείγουσα Δ.Σ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ: κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα15:00΄, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επί του συγκεκριμένου θέματος, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση και διαχείριση των  βοσκότοπων από τους Δήμους του Ν. Σερρών.
                         Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

                                                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Κοινοποίηση:
1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
2. κ. Δ/ντή Διοικητικών
3. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.
4. κ. Δ/ντή Καθαριότητας
5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
6. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών
7. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων
8. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
Π. Κωστοπούλου 2
9. Εμπορικό Σύλλογο
Π. Κωστοπούλου 2
10. ΟΕΒΕΣ
Π. Κωστοπούλου 2
11. Οικονομικό Επιμελητήριο
Μεραρχίας 14
12. Δικηγορικό Σύλλογο
Μεραρχίας 53
13. Ιατρικό Σύλλογο –  Τσαλοπούλου 12
14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Κ. Καβάφη 1
15. Τ.Ε.Ι. Σερρών – Ενταύθα
16. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:
– Σερρών
– Μητρουσίου
– Λευκώνα
– Σκουτάρεως
(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)
17. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:
– Αγίας Ελένης
– Αδελφικού
– Αναγέννησης
– Άνω Βροντούς
– Άνω Καμήλας
– Βαμβακιάς
– Βαμβακούσσης
– Ελαιώνος
– Επταμύλων
– Καλών Δένδρων
– Κάτω Καμήλας
– Κουβουκλίου
– Κουμαριάς
– Κωνσταντινάτου
– Μονοκκλησιάς
– Οινούσας
– Ορεινής
– Πεπονιάς
– Προβατά
– Χριστός
(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.