Πρόσκληση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

images (1)Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε τη ΤΡΙΤΗ 18/11/2014 και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:Γνωμοδότηση σχετικά με τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων με επικάλυψη τάβλας,σε παρτέρια, επί της οδού Εμμανουήλ Ανδρόνικου.

ΘΕΜΑ 2ο Σχετικά με ανάκληση ή μη άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 3οΣχετικά με την αρ πρωτ 14926/7-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία γίνεται δεκτή η προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας “Σερραϊκή Αναπτυξιακή -Ξενοδοχειακή Επιχείρηση Γ. Νυκτοπάτης -Γ. Μάνδαλος -Κοινότητα Ορεινής, κατά της αριθμ 76/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.