Πρόσκληση Δ.Σ.

images (1)Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 20:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή επεξεργασίας και εισηγήσεων προτάσεων προς το Δ.Σ., για την απονομή τιμητικών διακρίσεων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   2ο:    Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση (τακτική και έκτακτη) της Α.Ε. ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. Α.Ε.¨
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Ορισμός Δημ. Συμβούλου για τον έλεγχο της απόδοσης τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κλπ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:
α) Επέκταση δικτύου ύδρευσης Χριστός,
β) Αντικατάσταση-επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης  Δ.Δ. Χριστός
(β’ φάση),
γ) Οδοποιία Τ.Δ. Χριστός  και
δ) Συντήρηση ενδοδημοτικής οδοποιίας Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 127/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨.
                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Ραμπότας Ε.

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Τσανάκα Αθανασίου από αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση, στον οικισμό Νέα Ελβετία στη θέση Ραχωβίτσα Μαρμαρά της κοινότητας Ελαιώνα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   7ο:    Κατάργηση θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   8ο:    Καθορισμός ενιαίου συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ισογείου καταστήματος (Νο 27) του Δημαρχείου Σερρών στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις Δ.Ε. Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως και Τ.Κ. Βροντούς και Ορεινής.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση διενέργειας συντήρησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση   πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των
έργων:
α) Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια Καλύβια,
β) Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012,
γ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών,
δ) Πλακοστρώσεις πέριξ του αυτοκινητοδρομίου Σερρών.
                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:
α) Συντήρηση του  Κοινοτικού  καταστήματος  Άνω  Καμήλας  (ελαιο-
χρωματισμός, διαμόρφωση προαύλιου χώρου και πλακόστρωσή του)
β) Συντήρηση  και   ανακατασκευή   περίφραξης  νεκροταφείων   Δ.Ε.
Λευκώνα,
γ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε. Σκουτάρεως και
δ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε. Λευκώνα.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   15ο:  Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   16ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Οκτώβριο 2014.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Αναπροσαρμογή τελών στην υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού.
Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.