Πρόσκληση Δ.Σ ΟΠΑΚΠΑ για 13-11-14

αρχείο λήψηςΠρος τα μέλη του Δ.Σ. του
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) «Κύρωση του  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και  67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄), «Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στις 13 Νοεμβρίου   2014,ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στο Γραφείο του Ν.Π. Ορφέως 12 στις Σέρρες, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος  με τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Σε συνέχεια των αριθ. αποφ. 64/2014 και 111/2014 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ,  έγκριση απευθείας ανάθεσης ανάδοχου του αναψυκτηρίου του  κολυμβητηρίου, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 2ο:  «Έγκριση νέων εγγραφών νηπίων στα τμήματα του Ν.Π. για το έτος 2014-2015 ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων των εργαζομένων των δομών «Βοήθεια στο σπίτι» και μονάδων κοινωνικής μέριμνας του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.». 

ΘΕΜΑ 4ο: «’Eγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α., ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση επιστροφής κρατήσεων που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές της Διευθυντρίας Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ κ. Μπακατσιάνου Σωσάνας, και έγκριση καταβολής αυτών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 6ο:  «Αίτημα του κ. Μουταχιάν Μουρίκ  για απαλλαγή καταβολής τροφείων, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτημα της κ. Οικονόμου Βασιλικής   για απαλλαγή καταβολής τροφείων, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο κολυμβητήριο και στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Σερρών,   ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 9ο:  «Σε συνέχεια της αριθ. 173/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, Έγκριση νέου προγράμματος προπονήσεων 2014-2015 του Kολυμβητηρίου, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 10ο:  «΄Eγκριση Η΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 11ο:  «Ζ΄ Έγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 12ο:  «Αίτημα για πρακτική άσκηση σπουδάστριας IΙΕΚ Θεσσαλονίκης, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.