Πρόσκληση Δ.Σ.

αρχείο λήψης (6)Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του νεοκλασικού κτηρίου επί της οδού Αθ. Αργυρού 3, ιδιοκτησίας Π.Ε.Δ.Κ.Μ. στο Δήμο Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Θεοφανίων 2015.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών μέσω της ιστοσελίδας www.urbotour.com και έγκριση σχετικής δαπάνης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   4ο:    Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:
α) Τσιμεντόστρωση – ασφαλτόστρωση   και   κατασκευή  πεζοδρομίων
στην τοπική κοινότητα Βαμβακιάς,
β) Επισκευή – συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών,
γ) Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου,
Εφόρων και Δ. Σολωμού,
δ) Εξυγίανση αγροτικών δρόμων σύνδεσης  αγροκτημάτων  Λευκώνα-
Μητρουσίου (β’ φάση),
ε) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Καλών Δένδρων  και
στ) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ Σκουτάρεως.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και Δήμου Σερρών για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, για το έτος 2015.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους στην ΔΕΥΑ Σερρών για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2015.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση αναγκαιότητας συνδρομητικής υπηρεσίας ενημέρωσης Πολεοδομικής και κατασκευαστικής Νομοθεσίας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
                     Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση προμήθειας οργάνων μετρήσεων εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων στον Δήμο Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   10οΈγκριση κατάργησης παγίου τέλους τσιμενταυλάκων:
α) στην Τ.Κ. Χριστός και
β) στην Τ.Κ. Κ. Δένδρα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   11οΕπιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   12οΛήψη εκ νέου απόφασης περί καθορισμού ενιαίου συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   13οΑναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την αποδοχή χρηματοδότησης από τον ΟΠΑΠ και πληρωμή σχετικών δαπανών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την λήξη εκκαθάρισης της Κ.Ε.Π.Σ. Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας:
α) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ΔΕ Σερρών  του  Δήμου
Σερρών  και
β) Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ   Σκουτάρεως  του
Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Παράταση της μελέτης με τίτλο: ¨Μεταγραφή της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής Αλημπέκιοϊ της πόλεως Σερρών στο Εθνικό Κτηματολόγιο¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  17ο:   Τροποποίηση:
α) εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΠ 91 του Δήμου Σερρών,
β) ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 703 στην περιοχή ¨Αγ. Αναργύρων¨
(Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών   και
γ) ρυμοτομικού  σχεδίου  στο  Ο.Π.  858  στην  περιοχή   ¨Σιγής – Νέα
Κηφισιά¨ (Π.Ε. 7) του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  18ο:   Τοποθέτηση περίφραξης στους κοινόχρηστους χώρους (παρκάκια) στην οδό Σιδηροκάστρου & Χατζηπανταζή 24.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κατασκευής περίφραξης από ελαφρύ υλικό σε Δημοτικό χώρο (τμήμα Κεντρικού Πάρκου) με πρόσωπο στην οδό Μπεκιάρη, από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
α) Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς  και
β) Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και  παραχώρηση  εκμετάλ-
λευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  21ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:
α) του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014,
β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το  μήνα  Δεκέμ-
βριο 2014  και
γ) της αντιδημάρχου κ. Μπιτζίδου Σοφίας κατά  τους  μήνες  Νοέμβριο
και Δεκέμβριο 2014.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:
α) του κ. Δημάρχου,
β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη,
γ) της αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας,
δ) της αντιδημάρχου κ. Μπιτζίδου Σοφίας  και
ε) του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου
κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτική υπάλληλο λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  26ο:    Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Παυλίδη Στέφανο του Χριστόδουλου, στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

Μοίρασε το νέο μαςShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on TumblrEmail this to someone