Κρίσιμες αποφάσεις για τους νέους ευρωβουλευτές μετά από τις ευρωεκλογές

Κρίσιμες αποφάσεις για τους νέους ευρωβουλευτές μετά από τις ευρωεκλογές, ποιες σημαντικές αποφάσεις θα πάρει το ευρωκοινοβούλιο για τα επόμενα πέντε χρόνιαΠοιες πολιτικές θα ακολουθήσει η ΕΕ κατά τα επόμενα πέντε χρόνια; Πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα των φορολογουμένων; Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα εξαρτηθούν από την ισορροπία των δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την επιλογή του προσώπου που θα ηγηθεί της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και οι δύο αυτοί παράγοντες θα καθοριστούν από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.

Η αντιμετώπιση της κρίσης, η ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία, η έμφαση στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και η λήψη μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητες τα επόμενα χρόνια. Η νομοθεσία για την περαιτέρω σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού μεταξύ των επενδύσεων και του τομέα λιανικής πώλησης των τραπεζών, είναι επίσης πιθανό να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν ή θα απορρίψουν τη συμφωνία για τη διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Έχει, όμως, επίσης προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά την προστασία τόσο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσο και των ευρωπαϊκών πολιτιστικών προϊόντων.

Οι νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές θα πρέπει επίσης να επανεξετάσουν τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2021, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και του τρόπου χρηματοδότησής του, αλλά και τους τομείς όπου δαπανάται. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχίσουν τον αγώνα τους υπέρ της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους, γεγονός που θα μειώσει το ποσοστό των συνεισφορών των κρατών μελών της ΕΕ στο συνολικό προϋπολογισμό.

Προστασία των δεδομένων

Η προστασία των δεδομένων θα βρεθεί επίσης στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς οι ευρωβουλευτές θα εστιάσουν στη νομοθεσία περί προστασίας του ιδιωτικού βίου που θα δώσει στους χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα να ελέγχουν καλύτερα τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι κανόνες αυτοί επιδιώκουν επίσης την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Μετανάστευση

Πώς θα διαχειριστεί η ΕΕ τις μεταναστευτικές ροές στο μέλλον; Θα ενισχυθεί το προσωπικό και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Frontex); Ή θα εστιάσει η ΕΕ κατά τα επόμενα πέντε χρόνια στη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη των μεταναστών; Οι απαντήσεις θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Μαΐου, αλλά τα ζητήματα που άπτονται της μετανάστευσης θα παραμείνουν στο προσκήνιο.

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

Οι στόχοι για τη μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης θα συζητηθούν επίσης εκτενώς στις διαπραγματεύσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ευρωβουλευτές σχετικά με την επόμενη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση της σχετιζόμενης με την ενέργεια ρύπανσης κατά την περίοδο 2020-2030.

Το νέο Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη διαμόρφωση της αντίδρασης της ΕΕ στις προσπάθειες της Ρωσίας να διαμελίσει την Ουκρανία. Οι προσπάθειες αυτές κατέδειξαν την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και, ως εκ τούτου, την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλές, σταθερό και διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό.

Προστασία και ασφάλεια των καταναλωτών

Οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τους ΓΤΟ, την κλωνοποίηση, τα νέα τρόφιμα και άλλα θέματα που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να αναθεωρήσουν τους κανόνες που διέπουν την ασφάλεια των προϊόντων. Θα πρέπει επίσης να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία με το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ όσον αφορά τα τέλη «περιαγωγής» που επιβάλλονται σε πολίτες που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες στο εξωτερικό.

Πηγή: Ευρωκοινοβούλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.