Κρι-Κρι: Ενισχυμένα τα καθαρά κέρδη το α΄ τρίμηνο

KRIKRI-1

Ενίσχυση καθαρών κερδών εμφάνισε η βιομηχανία γάλακτος Κρι-Κρι το πρώτο τρίμηνο του 2014 τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών για τα προϊόντα ανήλθε σε 11,267 εκατ. ευρώ έναντι 11,383 εκατ. ευρώ το 2013 (οριακά μειωμένος 1%). Το κονδύλι του κύκλου εργασιών που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων περιλαμβάνει επιπλέον ποσό 5,800 εκατ. ευρώ που αφορά σε πωλήσεις υλικών παραγωγής προς τις συνεργαζόμενες παραγωγικές μονάδες.

Αντίστοιχα, τα μεγέθη της κερδοφορίας της εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:
• τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 758 χιλ. ευρώ έναντι 929 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2013.
• Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 371 χιλ. ευρώ, έναντι 404 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2013.
• Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 411 χιλ. ευρώ, έναντι 238 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2013.

Σε επίπεδο ομίλου, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε 392 χιλ. ευρώ, έναντι 234 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών κατόπιν της πυρκαγιάς της 24/12/2013 που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προχωρήσαμε στην άμεση σύναψη συμφωνιών για την παραγωγή σχεδόν του συνόλου των κωδικών γαλακτοκομικών προϊόντων μας σε ελληνικές παραγωγικές μονάδες τρίτων. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουμε να καλύπτουμε προσωρινά το σύνολο των αναγκών μας, με αποτέλεσμα να μην αναμένουμε ουσιαστική εμφάνιση αδυναμίας της ομαλής τροφοδοσίας των προϊόντων μας και της εξυπηρέτησης των παραγγελιών των πελατών μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ωστόσο, λόγω των ελλείψεων που παρουσιάστηκαν στην αγορά το διάστημα των πρώτων εβδομάδων μετά την πυρκαγιά, οι πωλήσεις μας στα γαλακτοκομικά εμφανίζουν στο α’ τρίμηνο 2014 μικρή μείωση 4% έναντι του 2013. Στον κλάδο του παγωτού, όπου το α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση κατά +10% σε 2,714 εκατ. ευρώ από 2,470 εκατ. ευρώ το 2013.

Πηγή : capital.gr

Μοίρασε το νέο μαςShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on TumblrEmail this to someone