Η διαχείριση των απορριμμάτων στις Σέρρες

Εταιρείας Στερεών Αποβλήτων Ν. Σερρών (Ε.Σ.Α.Ν.Σ.)

O Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Μωυσιάδης Ιωάννης και οι Δήμαρχοι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Αγγελίδης Πέτρος Δήμαρχος Δήμου Σερρών, Βογιατζής Γεώργιος Δήμαρχος Δήμου Αμφιπόλεως, Καλαθάς Ευάγγελος Δήμαρχος Δήμου Εμμανουήλ Παπά, Καλαϊτζής Δημήτριος Δήμαρχος Δήμου Βισαλτίας, Καρύδας Απόστολος Δήμαρχος Δήμου  Σιντικής και Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης Δήμαρχος Δήμου Ηράκλειας, όλοι μας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Στερεών Αποβλήτων Ν. Σερρών (Ε.Σ.Α.Ν.Σ.) έχουμε να παραθέσουμε τα εξής για την ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών:
1ον Κατ’ αρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε, ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής  Ενότητας Σερρών, δεν είναι υπόθεση ενός Δήμου,  αλλά  της Εταιρείας Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών (Ε.Σ.Α.Ν.Σ), στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και η Αντιπεριφέρεια.

Μεταξύ των θεμάτων για τα οποία είναι υπεύθυνοι όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και η Αντιπεριφέρεια και τα οποία θέματα αντιμετώπισαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και πήραν αποφάσεις   είναι τα εξής:

α) Το θέμα της επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Σερρών.

Με το θέμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ασχολήθηκε από την πρώτη στιγμή, αλλά τελικά το έργο απεντάχθηκε και δεν υλοποιήθηκε.

Τα χρήματα που προορίζονταν για την υλοποίηση του έργου αυτού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Ν.Σ τα διεκδίκησαν σε συναντήσεις τους με τον αρμόδιο Υπουργό, προκειμένου να αποδοθούν για τις ανάγκες του τομέα καθαριότητας των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όπως για αγορά απορριμματοφόρων και κάδων  κομποστοποίησης.

Η πρόταση αυτή, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από όλες τις πλευρές ( Δήμοι – Υπουργείο), στάθηκε αδύνατο να υλοποιηθεί, λόγω αξεπέραστων νομικών προβλημάτων.

Παρόλα αυτά οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών διεκδικούν την προμήθεια απορριμματοφόρων και κάδων κομποστοποίησης, μέσα από το πρόγραμμα  «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του πράσινου ταμείου, στο οποίο έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους.

β) Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και πήρε αποφάσεις ήταν η έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Παλαιοκάστρου .

Για το θέμα αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε και να πούμε, ότι διαφοροποιήθηκαν ο Δήμαρχος Ηράκλειας κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ηράκλειας κ. Μουρατίδης Νικόλαος, οι οποίοι δήλωσαν την αντίθεσή τους  με την έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.  Παλαιοκάστρου και υποστήριξαν ότι πρέπει  πρώτα να κατασκευαστεί το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στο Παλαιοκάστρο  και μετά να λειτουργήσει ως Χ.Υ.Τ.Υ.

γ) Επίσης ένα σημαντικό θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ήταν η διαδικασία του διαγωνισμού για την κατασκευή του εργοστασίου μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας των απορριμμάτων.

2ον Όσον αφορά  το εργοστάσιο μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων, προς ενημέρωση των πολιτών, θα θέλαμε να πούμε λίγα λόγια, σχετικά με το διαγωνισμό, το επενδυτικό κόστος του εργοστασίου και το λειτουργικό κόστος.

Διαγωνισμός

Μέχρι τώρα από τη διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προεπιλογής. Δηλαδή από τις 7 (επτά) εταιρείες έχουν επιλεγεί οι 4 (τέσσερεις) εταιρείες.

Τώρα ολοκληρώνεται η φάση  του ανταγωνιστικού διαλόγου και εν συνεχεία θα κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για την ανάδειξη του αναδόχου. Πιστεύουμε  μέχρι τέλους του έτους να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και το εργοστάσιο να αρχίσει να λειτουργεί έως το τέλος του 2015.

Αυτήν τη στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, μέσω της Ε.Σ.Α.Ν.Σ., στο θέμα της υλοποίησης του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Υ. Παλαιοκάστρου είναι μέσα στα τρία ωριμότερα έργα σε όλη την Ελλάδα.

Επενδυτικό κόστος

Η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο  θα χρηματοδοτηθεί  από το ΕΣΠΑ σε ποσοστό έως 60% του επενδυτικού κόστους και το υπόλοιπο θα πληρώσει ο ιδιώτης. Το έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον με τον παραπάνω τρόπο, διότι ούτε χρηματοδοτείται 100% από το ΕΣΠΑ, ούτε οι δήμοι έχουν δικά τους κεφάλαια για να το κατασκευάσουν.

Με αυτόν τον τρόπο θα κατασκευασθούν όλα τα εργοστάσια επεξεργασίας των απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα.

Πιο μπροστά το έργο  ήταν αυτοχρηματοδοτουμένο 100%  από ιδιώτες.

Η μονάδα έχει δημοπρατηθεί με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό και οι Δήμοι του Νομού Σερρών μέσω της συμμετοχής τους στην  Ε.Σ.Α.Ν.Σ. έχουν την απόλυτη αρμοδιότητα για τον καθορισμό των όρων συνεργασίας με ιδιώτες.

Λειτουργικό κόστος εργοστασίου

Όσον αφορά τώρα ποιο θα είναι το λειτουργικό κόστος, αυτό θα προκύψει ύστερα από το διαγωνισμό. Όποιος από τους διαγωνιζόμενους  προσφέρει την πιο φθηνή τιμή, αυτός θα αναλάβει το έργο.

Πιστεύουμε ότι κόστος λειτουργίας θα είναι πολύ πιο κάτω από το κόστος του ειδικού τέλους ταφής, πολύ πιο κάτω από αυτό που θα πληρώναμε αν δεν κάναμε το εργοστάσιο.

Πιστεύουμε ότι με τις προσφορές που θα καταθέσουν οι ανάδοχοι για το  εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων, θα πετύχουμε μια τιμή για τη διαχείριση των απορριμμάτων πολύ πιο κάτω από τα 75€ που θα πληρώναμε ως πρόστιμο αν δεν κάναμε το εργοστάσιο. Φιλοδοξούμε το κόστος λειτουργίας να είναι πιο κάτω από το κόστος ταφής.

3ον Συνεχίζοντας την ενημέρωση των πολιτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, θέλουμε να αναφερθούμε στο ειδικό τέλος  ταφής των αποβλήτων   και να πούμε τα εξής:

Με το Νόμο 4042/12 άρθρο 43 επιβάλλεται ειδικό τέλος ταφής των αποβλήτων.

Συγκεκριμένα σε όποιους από τους Ο.Τ.Α. δεν υπάρχουν εργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων, επιβαρύνονται από 1ης Ιανουαρίου 2014, με ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων.

Το ποσό ορίζεται  στα 35€ ανά τόνο για το 2014 και αυξάνεται κάθε χρόνο σε 5€, έως του ποσού των 60€ ανά τόνο.

Δεν επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος ταφής υπολείμματα, που ρίχνονται μετά από εργασίες επεξεργασίας.

Αυτός ο νόμος  ισχύει για όλους τους δήμους της Ελλάδας.

Αν δεν κατασκευαστεί το εργοστάσιο ο πολίτης θα πληρώνει περίπου 75€ τον τόνο. Δηλ.15€ που πληρώνει σήμερα ανά τόνο και λόγω του ειδικού τέλους επιπλέον  35€ ανά τόνο το 2014, το οποίο θα αυξάνεται κάθε χρόνο σε 5€, έως του ποσού των 60€ ανά τόνο. Άρα 60€ που θα προστεθούν με το ειδικό τέλος ταφής ,συν 15€ ανά τόνο που πληρώνουμε σήμερα ,το σύνολο θα ανέλθει  σε 75€ ανά τόνο.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αν δεν λειτουργήσει το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων ο πολίτης θα πληρώνει πολύ περισσότερα χρήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, λόγω του ότι δεν θα έχει αποφύγει το ειδικό τέλος ταφής αποβλήτων.

Επίσης εκκρεμούν τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 71.000€ την ημέρα για τους Χ.Α.Δ.Α. που πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα.

4oν Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας ως στόχο την ολοκληρωμένη διαχείρηση των απορριμάτων και την αποφυγή προστίμων , το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ στο οποίο συμμετέχουμε όλοι οι Δήμαρχοι και η Αντιπερειφέρεια  αναλάβαμε   τις εξής  πρωτοβουλίες:

α.  Διεκδικούμε όπως προαναφέραμε μέσα από το πρόγραμμα  «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του πράσινου ταμείου την προμήθεια απορριμματοφόρων και κάδων κομποστοποίησης.

β.  Δίνουμε έμφαση στην ανακύκλωση στην πηγή, ασκώντας πίεση στο ΥΠ.Ε.Κ.Α. για να μας διαθέσει μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) περισσότερους κάδους  και απορριμματοφόρα ανακύκλωσης.

γ.  Έχουμε κλείσει τους Χ.Α.Δ.Α. και έχουμε εντάξει σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ την αποκατάστασή τους.

δ.  Ξεκινήσαμε την κανονική λειτουργία του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου και σήμερα γίνεται περιβαλλοντικά ορθή ταφή των απορριμμάτων σε ένα χώρο που μπορεί ο καθένας να επισκεφτεί και να διαπιστώσει το ποιοτικό  επίπεδο λειτουργίας του.

ε.  Ξεκινήσαμε την κανονική λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων(ΣΜΑ) Νιγρίτας και Νέας Ζίχνης για την μείωση του μεταφορικού κόστους απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου.

ζ.  Προχωρήσαμε την οριστική λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και την μετατροπή του ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου σε ΧΥΤΥ με την δημοπράτηση του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων .

Με όλες τις παραπάνω δράσεις θα αποφύγουμε τα πρόστιμα για ΧΑΔΑ,θα αποφύγουμε το ειδικό τέλος ταφής αποβλήτων και θα αναβαθμίσουμε περιβαλλοντικά τις πόλεις και το νομό μας, με εντατικοποίηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή τόσο για τα υλικά(χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) όσο και για τα οργανικά(απόβλητα κουζίνας).

5ον Σε καμία Περιφέρεια, Νομό ή Δήμο στον κόσμο δεν υπάρχει παράδειγμα εφαρμογής στο 100% συστημάτων ανακύκλωσης (Υλικών και Οργανικού) με Διαλογή στην Πηγή. Ακόμη και σε αυτό το θεωρητικό σενάριο όμως η μονάδα επεξεργασίας θα ήταν απαραίτητη για την κομποστοποίηση του διαλεγμένου στην πηγή οργανικού.

6ον Η μονάδα επεξεργασίας που θα γίνει στον Χ.Υ.Τ.Υ. Παλαιοκάστρου δεν θα δέχεται το σύνολο των απορριμμάτων των Δήμων του Νομού Σερρών και δε θα λειτουργεί εις βάρος της ανακύκλωσης με διαλογή στη πηγή.

Δεν θα δέχεται τα ανακυκλώσιμα υλικά από τους μπλε κάδους, όπως δεν θα δέχεται και τα οργανικά από την οικιακή κομποστοποίηση.

Θα δέχεται μόνο τα απορρίμματα που δεν προδιαλέγονται στην πηγή και τα οργανικά που προδιαλέγονται στην πηγή.

Η εκτίμηση είναι ότι σε σχέση με την δυναμικότητα που έχει προβλεφθεί στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου το 2007, η δημοπρατούμενη  μέση δυναμικότητα της Μονάδας θα είναι μειωμένη ΚΑΤΑ 40% περίπου.

Έτσι θα επιτευχθεί συνολικά ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στον Νομό Σερρών σε ποσοστό 50% όπως προβλέπει η Εθνική Νομοθεσία και οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Ολοκληρώνοντας θέλουμε να τονίσουμε, ότι η ΕΣΑΝΣ με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο της με υπευθυνότητα και σοβαρότητα προς όφελος της κοινωνίας και του τόπου μας.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΣΑΝΣ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΑΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.