Ανθρωποι πέρα από κάθε όριο

Κάποιοι άνθρωποι είναι μοναδικοί στο είδος τους!