Η Ι.Μ. Σερρών θα ζεστάνει 150 οικογένειες

mhtrop-serron

Δωρεάν καυσόξυλα σε 150 εμπερίστατες οικογένειες προσέφερε η Ιερά Μητρόπολη Σερρών, έτσι ώστε να περάσουν τις εορτές των Χριστουγέννων με ζεστασιά και θαλπωρή.

Η Μητρόπολη Σερρών με τον τρόπο αυτό στηρίζει τους εμπερίστατους αδελφούς μας, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ι.Μ. Σερρών:

Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς δριμύτητος τοῦ ψύχους τοῦ χειμῶνος στήν ἀκριτική μας ἐπαρχία ἡ τοπική μας Ἐκκλησία προχώρησε στήν ὑλο­ποίηση μιᾶς ἀκόμη φιλανθρωπικῆς καί κοινωνι­κῆς δράσεως, τῆς δωρεάν πα­ροχῆς καυσοξύ­λων σέ ἐμπερίστατους συνανθρώ­πους μας.

Γιά τόν σκο­πό αὐτό ἐν ὄψει τῶν ἁγίων ἡμερῶν τῶν Χριστου­γέννων χορηγοῦνται ἀπό σήμερα 45 συνολικῶς τόνοι καυσόξυλων σέ 150 ἐμπερί­στα­τες οἰκογένειες τῆς Μη­τροπολιτικῆς μας περιφερείας, ἔτσι ὥστε νά ἑορτάσουν ὅλοι τά Χριστού­γεν­να μέ ζεστασιά καί θαλπωρή.

Μέσα ἀπό τήν λει­τουργία τῆς παραπά­νω κοινωνικῆς καί φιλαν­θρωπικῆς δράσεως προ­σφέρεται ἡ δυνα­τότη­τα ἐπιπλέον στηρίξεως καί συμπαραστάσεως τῶν ἀδελφῶν μας, πού βρίσκονται σέ δεινή οἰκονομική κατάσταση.

Πηγή: www.romfea.gr

Μοίρασε το νέο μαςShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on TumblrEmail this to someone