Εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας

Στο πλαίσιο της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψιν και την με αριθμ. πρωτ. oικ. 47457/4-12-2014 εγκύκλιο 54 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόγραμμα εθελοντικής Κινητικότητας-Παράταση» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ 191/10-9-2014 τ. Α΄), ο Δήμος Σερρών επιθυμεί να καλύψει τις παρακάτω ειδικότητες, με προσωπικό μόνιμο ή ΙΔΑΧ, από άλλους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού [προσοχή η προθεσμία λήγει στις 19-12-2014]:

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘ. ΥΠΑΛΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
1ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
2ΠΕ/TE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ5ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ3ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ6Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Μοίρασε το νέο μαςShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on TumblrEmail this to someone