Εγκρίθηκε ο ΤΑΡ από τις ΡΑΕ Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας

tapΕγκρίθηκε από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Αλβανίας, το πρόγραμμα της εταιρείας του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου TAP, όσον αφορά τις διαδικασίες συμμόρφωσής της στα προβλεπόμενα από το Κοινοτικό Δίκαιο για τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου.

Η εταιρεία TAP AG, που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του συστήματος μεταφοράς, υποχρεούται:

– Να έχει εφαρμόσει μοντέλο λειτουργικού διαχωρισμού (functional unbundling) πριν από τη δέσμευση της δυναμικότητας του αγωγού Trans Adriatic Pipeline, ελέγχοντας το ενδιαφέρον που πιθανώς θα εκφραστεί από άλλους παίκτες. Δηλαδή η εταιρεία θα προχωρήσει σε Market Test, το οποίο μάλιστα προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου.

– Να πιστοποιηθεί και από τις τρεις Ρυθμιστικές Αρχές σύμφωνα με το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ), πριν από την έναρξη κατασκευής του αγωγού, το αργότερο μέχρι την 31.12.2017.

Το πρόγραμμα συμμόρφωσης περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που θα υλοποιηθούν από την εταιρεία, με σκοπό αφενός την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης υπέρ των μετόχων της εταιρείας έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στο market test, αφετέρου την αποφυγή διαρροής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στους μετόχους της εταιρείας, στο πλαίσιο αυτό.

Σημειώνεται ότι για λόγους διαφάνειας και πληροφόρησης των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και των δυνητικών χρηστών του αγωγού TAP, οι τρεις Ρυθμιστικές Αρχές επέβαλαν στην εταιρεία TAP AG να καταστήσει το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης μόνιμα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της.

Η έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης από τους τρεις εθνικούς Ρυθμιστές αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του έργου κατασκευής και διαχείρισης του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP).

 

Πηγή: kerdos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.