Δημόσια διαβούλευση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ»

 Ο Δήμος Σερρών θέτει σε δημόσια διαβούλευση Τεύχος Διακήρυξης και Τεχνικές Προδιαγραφές για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών», προϋπολογισμού 1.702.320,00 €, υποέργο της πράξης «Εγκατάσταση σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) σε συνδυασμό με συστήματα Ψύξης με χρήση φυσικού αερίου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών», ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ με ΟΠΣ 352393.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών www.serres.gr, και θα μπορούν να στείλουν επωνύμως τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις επ’ αυτών στο Φόρουμ (Forum) της ίδιας ιστοσελίδας http://www.serres.gr/serresforum/

 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 28-02-2014

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 10-03-2014

Μοίρασε το νέο μαςShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on TumblrEmail this to someone