Πριν από 100 χρόνια απελευθερώθηκαν από τον στρατό μας οι Σέρρες

Σαν σήμερα, 28 Ιουνίου 1913, εμπροσθοφυλακή της VII Μεραρχίας (υπό τον μέραρχο Σωτήλη), αφού ανέτρεψε μικρή…

Ανακοίνωση από των Δ.Σερρών για Διάθεσης Βοσκοτόπου

Οι κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να λάβουν δημοτικό βοσκότοπο θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο τμήμα Αγροτικής…