Αποτελέσματα εκλογών Δήμου Σερρών

pdf Συγκεντρωτικά ψηφοδελτίων ανά εκλογική περιφέρεια
pdf Συγκεντρωτικά αποτελεσμάτα Δημοτικών Κοινοτήτων (77 από 153) 
pdf Σταυροδοσία εκτός τοπικών συμβούλων (81 από 153) 
pdf Σταυροδοσία τοπικών συμβούλων (77 από 153) 
pdf Συγκεντρωτικά αποτελεσμάτα Εκλογικών Περιφερειών (77 από 153) 
eklken (Κατάσταση τμημάτων που καταγράφηκαν τα αποτελέσματα)

Τα οριστικά και επίσημα αποτελέσματα θα εκδοθούν από το Πρωτοδικείο Σερρών. Οι παραπάνω καταστάσεις είναι προσωρινές και αναρτώνται από το Δήμο Σερρών για λόγους πληροφόρησης και με βάση τα στοιχεία που είναι στη διάθεσή μας.