Αμάξι vs Περιστέρι ποιός κερδίζει

Μια ομολογουμένως κόντρα με πολλά «άλογα»